VÆRDIER

Hvad betyder det for dig som patient i Lægecenter Korsør?

 

TILLID OG RESPEKT

 • Konsultation når der er behov, herunder mulighed for åben konsultation ved akut nyopstået sygdom.
 • Du melder afbud hvis du er forhindret i at komme til aftalt tid.
 • Det står dig frit at vælge den læge du ønsker. Dette kan vi dog ikke sikre ved akut åben konsultation.
 • Vi er din faglige rådgiver med respekt for din integritet.
 • Vi er lydhøre og vil oprigtigt høre din mening og tanker om din egen situation.
 •  Åbenhed og ærlighed ved konsultationer går begge veje.
 • Vi lever op til vores tavshedspligt, og vi tilstræber stor diskretion i klinikken. Du skal give tilladelse til, at vi må videregive oplysninger til andre samarbejdspartnere.

 

TILGÆNGELIGHED

 • Du har flere muligheder for at kontakte os i klinikken: telefonisk, e-mailkonsultationer til både læger, sygeplejersker, bioanalytiker, SSA og lægesekretær. Du kan bestille tider og fast medicin via mail.
 • Vi tilbyder generelt tider i tidsrummet kl. 07.00 – 18:45 de fleste af ugens dage.

 

HØJ FAGLIGHED

 • Vi tilstræber høj faglighed byggende på nyeste viden og løbende efteruddannelse. Den enkelte konsultation bygger på denne faglighed kombineret med dine egne målsætninger. Vi tilstræber at være samfundsmæssigt økonomisk ansvarlige ud fra et sundhedsfagligt perspektiv. Der skal være fagligt belæg for ordination af medicin og undersøgelser.
 • Vi er specialister i de store folkesygdomme og prioriterer et tæt samarbejde med andre specialister.
 • Vi prioriterer den forebyggende indsats højt så vel fysisk, psykisk og socialt.
 • Utilsigtede hændelser skal vi lære af. Derfor kan du ved personlig kontakt eller via vores hjemmeside skrive til os, hvis du har oplevet noget utilsigtet. Din feedback er vigtig for os.
 • Vi er uafhængige af lægemiddelindustrien og modtager hverken besøg eller gaver fra disse.
 • Vi gør os umage og har ambitioner om en høj standard.
 • Flere af Lægecenter Korsør’s ansatte underviser andre læger, sygeplejersker og klinik personale i folkesygdomme.

 

OMSORG

 • Vi er der, hvis/når det bliver svært.
 • Vi er særligt opmærksomme på at støtte og følge patienter og deres pårørende ved alvorlig sygdom.
 • Vi er tovholdere for dig ved komplicerede forløb på sygehus/speciallæger, hvor flere afdelinger eller hospitaler er involveret.
 • Vi arbejder i teams for patienter med kroniske sygdomme.

 

VIDEREUDDANNELSE AF YNGRE LÆGER

 • Vi deltager aktivt i dette også for at sikre en bæredygtig og fremtidssikret lægestand.
 • Den yngre læge arbejder selvstændigt, men under daglig supervision af de faste læger.

 

For at sikre, vi efterlever vores værdier laver vi patientevalueringer hvert 3. år. Svarene bruges til at justere vores rammer og arbejdsgange og arbejdsmetoder, på områder, hvor vi kan gøre det endnu bedre.

 

Tilbage til huset