UDDANNELSESLÆGE I LÆGECENTER KORSØR

Derfor skal du søge uddannelsesstilling i Lægecenter Korsør

Allerførst kan du læse om os her på vores hjemmeside.

Vi er engageret i videre- og efteruddannelse – både i relation til uddannelseslæger og til andre praktiserende lægekolleger og til praksispersonale.

Vi sørger for en god introduktion og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb (byggende på din uddannelsesplan), så den er tilpasset dig.

Vi har meget stort fokus på tilgængelighed og ad hoc supervision, og der er dagligt afsat ½ time af til supervision og til, at du kan arbejde aktivt med din logbog.

Vi er udstyret med ultralydsapparat i klinikken.

Vi er meget fleksible med arbejdstider, så de kan tilpasses familieliv/børnehentning/fritidsaktiviteter.

Du får dit eget konsultationsrum mens du er i uddannelsesstilling hos os. Dit lokale ligger i tæt relation til tutorlægens rum.

Du kan her se vores personalebeskrivelse samt blive introduceret til vores klinikpersonale og medicinstuderende

Du kan surfe rundt i vores værdihus


Du kan her se Region Sjællands video om, hvordan man bliver praktiserende læge i Region Sjælland. Du kan her bla. møde læge Josephine Clausen, der har været i KBU i Lægecenter Korsør.


Du kan læse om uddannelsesprogrammer for de enkelte elementer i den lægelige videreuddannelse her:

Det formelle uddannelsesprogram - KBU

Intro- og hoveduddannelse

Evalueringer fra tidligere uddannelseslæger

 

Fællesskab

Her kunne nævnes at fællesskab og netværksdannelse er højt prioriteret, og derfor er der arrangementer med deltagelse af alle uddannelseslæger i Korsør (faglig og socialt).

Her kunne også nævnes at der er månedlige møder for dels KBU-læger og dels introlæger, og vi stiller praksis til rådighed for disse møder og er gerne ressourceperson på det faglige indhold.