KLINIK/PATIENTSAMARBEJDE

Vi vil gerne udføre det lægelige arbejde i samarbejde med vores patienter, hvor ansvaret for et godt resultat deles mellem patienten og klinikkens personale i form af sygeplejersker og læger efter en enkeltes evner og faglig viden.

Samarbejdet kommer især til udtryk ved de kroniske sygdomme som KOL, diabetes, forhøjet blodtryk og mange kræftsygdomme, hvor der over år er behov for et varigt samarbejde om kontrol, behandling og desværre også om udholdenhed i forhold til tanker, følelser og symptomer på sygdom. Til at varetage disse ting etablerer vi teams bestående af patient, læge og sygeplejerske omkring hver sygdomsenhed, hvor hver i teamet er ansvarlig ekspert inden for sit område.

Vores holdning er at lægerne er ansvarlige for den faglige viden og medicinordination, sygeplejerskerne for pleje, kontakt, snak om livsstilsforhold og udførelse af mange af kontrollerne, mens patienten bærer ansvar for at arbejde med livsstilsfaktorer, for at levere forskellige målinger,  for at orientere om symptomer,  for at passe den aftalte behandling og at overholde de aftalte kontroller – samt ikke mindst at fortælle os, når der er noget som man synes at vi kan gøre bedre, gerne på en konstruktiv måde, så vi kan skabe en positiv udvikling sammen.