ATTESTER

Omkring lægeattester

Udfærdigelse af lægeattester er en del af vores virke. Der findes mange typer af attester, mange bygger på faste aftaler mellem Lægeforeningen og forskellige myndigheder.
Der er forskellige aftaler omkring betaling for udarbejdelse af attester.

NB: Alle priser er uden moms


Oversigt over de mest anvendte attester

 • Kommunale attester (inklusiv Jobcenter): Bestilles og betales af kommunen.
   
 • Arbejdsskadestyrelsen: Bestilles og betales af Arbejdsskadestyrelsen/forsikringsselskabet
   
 • Forsikrings- og Pensionsattester: Bestilles og betales af forsikringsselskabet. Nogle har fast aftalt honorar; andre ikke, og her er vores priser til forsikringsselskabet (alle priser er uden moms):
  - HIV antistofattest: 1.593,75 kr
  - FP 220: 825 kr
  - FP 300: 1.137,50 kr
  - FP 350, 360: 1.437,50 kr
  - FP 401: Lægeattest ved nedsat erhvervsevne: 1.625 kr
  - FP 402 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne: 1.188,75 kr 

  - FP 410: 731,25 kr
  - FP 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490: 1.431,25 kr
  - FP 610: Ikke fast honorar, afhænger af omfanget
  - Sygeforsikringen ”danmark”: Startpris på minimum på 906,25 kr
 • Politiattester: Betales af rekvirenten (oftest politiet):
  - Undersøgelse kl 8-16: 1.031,25 kr
  - Undersøgelse kl 16-08: 2.125 kr

   
 • A-kasseattester: Betales af personen selv:
  - AR 275, 276, 277: 683,75 kr

   
 • Kørekortsattest: Betales af personen selv:
  - Alder under 69 år: 500 kr
  - Alder 70 eller derover: 650 kr
  - Diabetes-kørekortsattest, stort kørekort, taxakørekort eller kørekortsattest med tolk- uanset alder: 800 kr

   
 • Handicapskilt: 350 kr
  Vær opmærksom på at have udfyldt side 1 af ansøgningen og medbringe denne til konsultationen.

   
 • Mulighedserklæringer til arbejdsgiver: 1.125 kr
  Sygemeldinger er afskaffet.

   
 • ”Frie attester”: Betales af rekvirenten. Startpris på minimum 900 kr
   
 • Privatkonsultation: 380 kr
   
 • Egenbetaling sygesikringsgruppe 2: 500 kr
   
 • Rejseforsikringsattest: 753,75 kr
   
 • Helbredsattest røgdykker: 1.153,75 kr
   
 • Attest til fritagelse for sikkerhedssele: 687,50 kr
   
 • Ansøgning til parkeringskort: 375 kr
   
 • Helbredsgodkendelse Falck: 2.500 kr
   
 • Jernbaneattest: 2.218,75 kr
   
 • Fremtidsfuldmagt/værgemål: 1.843,75 kr
   
 • Attester til Uddannelsesministeriet: 1.058,75 kr
   
 • Kapitalpensionsattest "Livstruende sygdom": 875 kr
   
 • Udlændingeområdet, helbredsattest i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse: 2.812,50 kr
   
 • Domstolsstyrelsen, dokumentation sygdom som lovlig forfald: 525 kr

 

Udskrivelse af journalmateriale
Takster for udskrift af journalkopi for patienter:

 • 1. gangsudskrift er gratis
 • Ved 2. eller flergangsudskrift af journal er taksten 10 kr per side, 200 kr ved mere end 10 sider

Andre instanser der skulle ønske udskrivelse af journalmateriale skal sende en skriftlig anmodning med vedlagt samtykke fra patienten. Her gælder FP 610- taksterne.

 


Herudover findes en række andre attester; ved tvivl vil vi anbefale kontakt til klinikken for afklaring.​