ATTESTER

Omkring lægeattester

Udfærdigelse af lægeattester er en del af vores virke. Der findes mange typer af attester, mange bygger på faste aftaler mellem Lægeforeningen og forskellige myndigheder.
Der er forskellige aftaler omkring betaling for udarbejdelse af attester.

NB: alle priser er uden moms


Oversigt over de mest anvendte attester

 • Kommunale attester (inklusiv Jobcenter): Bestilles og betales af kommunen.
   
 • Arbejdsskadestyrelsen: Bestilles og betales af Arbejdsskadestyrelsen/forsikringsselskabet
   
 • Forsikrings- og Pensionsattester: Bestilles og betales af forsikringsselskabet. Nogle har fast aftalt honorar; andre ikke, og her er vores priser til forsikringsselskabet (alle priser er uden moms og der skal tillægges et privat konsultationshonorar på 350 kr):
  - HIV antistofattest: 825 kr
  - FP 220: 825 kr
  - FP 300: 910 kr
  - FP 350, 360, 402: 1150 kr
  - FP 410: 585 kr
  - FP 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490: 1145 kr
  - FP 610: Ikke fast honorar, afhænger af omfanget
  - Sygeforsikringen ”danmark”: Ikke fast honorar, afhænger af omfanget

   
 • Politiattester: Betales af rekvirenten (oftest politiet):
  - Undersøgelse kl 8-16: 430 kr
  - Undersøgelse kl 16-08: 755 kr

   
 • A-kasseattester: Betales af personen selv:
  - AR 275, 276, 277: 500 kr

   
 • Kørekortsattest: Betales af personen selv:
  - Alder under 69 år: 500 kr
  - Alder 70 eller derover: 650 kr
  - Fornyelse af diabetes-kørekortsattest, uanset alder: 650 kr

   
 • Handicapskilt: 350 kr
  Vær opmærksom på at have udfyldt side 1 af ansøgningen og medbringe denne til konsultationen.

   
 • Mulighedserklæringer til arbejdsgiver: Ikke fast honorar, afhænger af omfanget.
  Sygemeldinger er afskaffet.

   
 • ”Frie attester”: Betales af rekvirenten: Ikke fast honorar, afhænger af omfanget.

 

 

Udskrivelse af journalmateriale
Takster for udskrift af journalkopi for patienter:

 • 1. gangsudskrift er gratis
 • Ved 2. eller flergangsudskrift af journal er taksten 10 kr per side, 200 kr ved mere end 10 sider

Andre instanser der skulle ønske udskrivelse af journalmateriale skal sende en skriftlig anmodning med vedlagt samtykke fra patienten. Her gælder FP 610- taksterne.

 

"COVID-attest"- Immunitet ifb. med rejse

Nogle lande kan kræve en lægeattest ifb. med indrejse med lægelig dokumentation for overstået COVID-19 infektion.
COVID-attest kræver tidsbestilling hos læge.
Attestpris: 500 kr

 

Lægeattest for fritagelse af mundbind

Vi laver IKKE lægeattester vedrørende fritagelse fra mundbind. Vi henstiller i stedet til informationerne fra Sundhedsstyrelsen vedrørende fritagelse her

 


Herudover findes en række andre attester; ved tvivl vil vi anbefale kontakt til klinikken for afklaring.​