LÆGERNES ARBEJDE

Konsultationer

Ved en almindelig konsultation afsættes der sædvanligvis 15 minutter med mindre andet aftales. De 15 minutter er beregnet til at løse én problemstilling. Der kan regnes med ca. 10 minutters lægekontakt, idet resten af tiden skal anvendes til skrivning af notater, udstede recepter, skrive henvisninger med videre.
Har man flere problemstillinger, eller spørgsmål vedrørende familiemedlemmer, er det vigtigt at gøre opmærksom på det ved tidsbestillingen.


Videokonsultation

Klinikken tilbyder videokonsultation. Her er det muligt at få svar på prøver og undersøgelser, stille spørgsmål til sin medicin m.m.


E-Konsultationer

Der er mulighed for at stille enkle forespørgsler til lægerne via e-mail samt få svar på forskellige prøveresultater. Der er dog ikke mulighed for at lave udredningsforløb eller diskussionsforløb per e-mail. Der gives ej heller tider per e-konsultation, der henvises i stedet til tidsbestillingsmodulet.

Af sikkerhedshensyn foregår denne form for kontakt krypteret via en sikker server.
Der må påregnes en ekspeditionstid på op til 5 arbejdsdage ved forespørgsler som e-konsultationer og receptfornyelser, hvorfor klinikken må kontaktes i telefontiden ved akutte henvendelser eller hastende receptfornyelser.

Opret dig på Patientportalen her

 

Sygebesøg

Lægerne kører på sygebesøg mellem kl. 12.00 – 13.30, såfremt der er en faglig vurdering af, at det er nødvendigt.

 

Lægevagt

Lægerne er forpligtet til at deltage i lægevagtsordningen med to eller flere lægevagter om måneden, hvorfor lægerne efter nattevagt vil være fraværende fra klinikken.

 

Konsulentarbejde

Alle lægerne i kompagniskabet finder det vigtigt at kunne deltage i samarbejde med det sociale system. Lægerne arbejder derfor som konsulenter i kommuner, regioner eller i andre sammenhænge.
Lægerne har derudover forskellige undervisningsaktiviteter.