KLINIKPERSONALETS ARBEJDE

Sygeplejerskernes, lægesekretærernes og bioanalytikerens funktion i klinikken er mangeartede.

De fungerer som:

  • Behandlere og varetager årsstatus, monitorering, undersøgelser, skadebehandling, opfølgninger, e-konsultationer, børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, vaccinationer, lungefunktionsundersøgelser, receptfornyelse og blodprøvetagning efter aftale med lægerne.
     
  • Kontorpersonale med opgaver som pasning af telefon, patientmodtagelse, kontrol af varelager, indkøb af varer, postforsendelse, inkassovirksomhed, arkivering m.v.
     
  • Assistenter ved særlige undersøgelser og småoperationer.