FÆLLESSKAB

 • Ligeværd – men ikke ens.
 • Empati.
 • Humor.
 • Respekt.
 • God tone.
 • Humor – men aldrig ironi/sarkasme.
 • Høj grad af informationsniveau.
 • Hjælpsomhed.
 • Arbejdet skal give mening.
 • Tillid.
 • Forståelse – gensidigt.
 • “Aben” sendes ikke videre.
 • Åbenhed.
 • Vi passer på hinanden.
 • Vi støtter hinanden.
 • Vi kommunikerer efter ”girafprincip”.
 • Konflikter håndteres.
 • Dårlige dage håndteres.
 • Balance mellem krav og ressourcer.
 • Vi tør give noget af os selv.
 • Vi sparrer med hinanden.
 • Bagtaleri og sladder vil blive taklet med stor alvor, som symptom på generel mistrivsel i fællesskabet.
 • Alle kender deres arbejdsopgaver og funktion i praksis.

 

Tilbage til huset