TILLID - TROVÆRDIGHED

Vi finder det vigtigt at alle mennesker er ligeværdige og mødes fordomsfrit med åbenhed og gensidig ærlighed.

Vi finder det essentielt at være i stand til at erkende og beklage utilsigtede hændelser både internt og eksternt.

Tavshedspligt og etik vægter vi højt for at gøre os fortjent til tillid.

 • Høj grad af integritet i arbejdsgruppen.
 • Det er det gode arbejde, der skaber tillid/troværdighed.
 • Patienten i centrum.
 • Oprigtighed/ærlighed.
 • “Holde i hånd”.
 • “Kom bare du” – den rette timing kan betyde overbookning, det er ok.
 • Respekt for patientens tid.
 • En chance til!
 • Rum til gentagelser.
 • Fordomsfri.
 • Høflighed.
 • Ydmyge i forhold til den tillid, der vises os.
 • Plads til at sige stop!
 • Plads til at være i tvivl.
 • Kenskab til patienten over tid er vigtig.
 • Tillidsbrud håndteres med stor alvor.
 • Vi erkender og undskylder tillidsbrud.
 • Tryghed.
 • Sikkerhed.
 • Alle skal føle sig velkomne.
 • Overholde aftaler.
 • Etisk ansvarlighed.
 • Omsorg.

 

Tilbage til huset