LÆRINGSKULTUR

Hvad skaber en god læringskultur?

 • Vi er nysgerrige og lydhøre.
 • Vi tør forandring og udvikling.
 • Vi ser hinandens ressourcer og tør give noget af os selv.
 • Vi tilstræber evidensbaseret høj faglighed.

 

Hvad gør vi 

 • Undervisning internt.
 • Mulighed for kurser og herefter fremlægning for resten af kollegerne.
 • Sygeplejemøder/personalemøder.
 • Sparring/konferering med kolleger.
 • Fortæller kolleger hvis vi undrer os.
 • Vi giver og får positiv kritik/feedback.
 • Vi holder os ajour med sidste nye faglige retningslinjer.
 • Vi lærer af hinanden og vores patienter.
 • Vi er trygge ved hinanden.

 

GOD TRIVSEL ER EN FORUDSÆTNING FOR GOD LÆRING.

VI HAR ØNSKET OM AT EVIDENSBASERET FAGLIGHED ER GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF VORES PATIENTER.

VI PRIORITERER LÆRING OG UDVIKLING I DET DAGLIGE ARBEJDE.

 

Tilbage til huset